سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 19
دوشنبه 7 بهمن ماه 1398
19
بهمن 07 دوشنبه 3.233.219.101
University Telephon Number: 054-35313045
طراحی و پیاده سازی: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

«کانال دانشگاه به پیام رسان سروش انتقال می یابد»
لینک کانال رسمی دانشگاه در پیام رسان سروش: https://https://sapp.ir/chabahariau

«آیدی کانال دانشگاه» ChabaharIAU@
نسخه 98.06.29